Corrie Kooke

Mijn naam is Corrie Kooke, gedurende 25  jaar was ik als verpleegkundige werkzaam in de intra- en extra murale gezondheidszorg.Na mijn verpleegkundige opleiding studeerde ik aan de hoge school voor maatschappelijke gezondheidszorg  Nijmegen. Daarna volgde ik de opleiding lichaamsgerichte therapie en psychodrama in Utrecht en studeerde af als certified practioner aan het NBES (Nederlands-Belgisch instituut voor psychodrama, Sociometrie, groepstherapie, sociodrama en roltraining. (www.psychodrama.nl)

 

In 2003 behaalde ik mijn europese registratie voor psychotherapie (ECP)


Vanuit interesse voor traumagerelateerde problematiek en PTSS volgde ik opleidingen bij Drs. Ellert Nijenhuis en aan het PIE instituut in Duitsland  betreffende structurele dissociatie en deed aanvullende trainingen waaronder EMDR en EFT.Juni 2013 sloot ik de 3 jarige opleiding Somatic Experience af ,een lichaamsgerichte methode die ontwikkeld is door Peter Levine, die ingezet kan worden bij zowel shocktrauma en ontwikkelingstrauma.


Door alle ervaringen heen van de laatste jaren is voor mij de relatie in het persoonlijk contact het belangrijkste instrument, naast de te verwachten deskundigheid op therapeutisch gebied.Een relatie gebaseerd op echtheid, acceptatie en respect geeft de cliënt de mogelijkheid zich veilig te voelen, vertrouwen te ervaren en zich van daaruit te openen voor het veranderingsproces.