Ervaringsgerichte therapie is een therapievorm die ervan uitgaat dat een mens vanuit ervaringen, die hij  bewust heeft opgedaan, in de therapie nieuwe keuzes kan maken.
Lichaamsgerichte therapie en psychodrama zijn middelen die naast de dialoog worden ingezet als mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen waardoor oude niet werkende patronen kunnen worden doorbroken.


Voor wie


Veel voorkomende concrete klachten of aanleidingen

 

Voorwaarde voor behandeling is dat de cliënt voldoende in staat is om onderscheid te maken tussen symboliek en realiteit, niet verslaafd is aan middelen.

 

Lichaamsgerichte therapie

Lichaamsgerichte therapie heeft de zienswijze in zich dat psychische problemen zich vertalen in het lichaam. Een brok in de keel, lijkbleek worden als reactie op een gebeuren, loodzwaar voelen etc. De cliënt ervaart lichamelijke sensaties,de therapeut is gericht op lichamelijke veranderingen in oogopslag, gelaatskleur, ademhaling, mimiek, gebaar. Dit terrein van non-verbale communicatie wordt in de therapie gebruikt als waardevolle informatiebron.

Onverwerkte traumatische ervaringen zitten opgeslagen in het lichaam en blijken dus ook effectief te bereiken met lichamelijk georiënteerde interventies.

Lichaamsgerichte therapie benadert lichamelijke reacties en interactie vanuit heldere uitgangspunten en doorzichtige technieken met duidelijke afspraken om de veiligheid van de cliënt te waarborgen.


Psychodramatherapie

Psychodramatherapie is een ervaringsgerichte, lichaamsgeoriënteerde therapie die zowel individueel als in groepsverband kan worden toegepast bij kinderen en volwassenen.

Psychodrama combineert de ontwikkelingspsychologie met psycho- analytische uitgangspunten en cliënt gerichte houding.

Naast woorden komen lichamelijke beleving, expressie en interactie aan bod. De methode heeft een experimenteel karakter. Het inzicht komt door de ervaring. Er hoeft niets bewezen te worden, de cliënt heeft de oplossing in zich. De therapeut helpt als het ware om dit proces geboren te laten worden.

Bij psychodrama gaat men ervan uit dat vroege ontwikkelingstekorten en traumata zich niet alleen als mentale, maar ook als lichamelijke ervaringen in het heden manifesteren. Het lichaam kan op een eigen manier symboliseren en informatie opslaan. Psychische belemmeringen vallen samen met lichamelijke.

Door middel van het uitspelen en ervaren in tegenstelling tot alleen verbale expressie, kan men door deze methode een groter inzicht en meer helderheid verwerven over interne conflicten, gevoelens en gedrag.

De verandering kan dan ook plaatsvinden op meerdere lagen van ons wezen; het zintuiglijke, gevoelsmatige en gedragsmatige en het existentiële.