Belangrijke uitgangspunten bij mijn werk zijn dat:

 

Tijdens je leven kan je echter in moeilijke situaties terecht komen, waardoor je natuurlijke levensstroom geblokkeerd raakt. Dit kan zich naar buiten toe manifesteren in lichamelijke klachten, depressieve gevoelens, angsten, contactstoornissen, isolement.

Tijdens de ervaringsgerichte therapie ga je contact maken met oude patronen en gebeurtenissen die je leven hebben bepaald. Hierbij komen gevoelens vrij die tot nu toe geen of een vervormde uitweg vonden. Contact maken met deze gevoelens is nodig om de weg naar spontaniteit en creativiteit weer te openen. Dit vraagt om moed en bemoediging.


Mijn werkwijze kenmerkt zich door een integratieve benaderingswijze ervan uit gaande dat meerde wegen naar Rome leiden.